-3%
Giá gốc là: 1,950,000 ₫.Giá hiện tại là: 1,900,000 ₫.
-14%
Giá gốc là: 1,100,000 ₫.Giá hiện tại là: 950,000 ₫.
-8%
Giá gốc là: 1,300,000 ₫.Giá hiện tại là: 1,200,000 ₫.
-8%
Giá gốc là: 6,200,000 ₫.Giá hiện tại là: 5,700,000 ₫.
-9%
Giá gốc là: 3,500,000 ₫.Giá hiện tại là: 3,170,000 ₫.

máy điện cầm tay

-7%
Giá gốc là: 2,700,000 ₫.Giá hiện tại là: 2,500,000 ₫.
-20%
Giá gốc là: 1,500,000 ₫.Giá hiện tại là: 1,200,000 ₫.
-7%
Giá gốc là: 1,400,000 ₫.Giá hiện tại là: 1,300,000 ₫.
-19%
Giá gốc là: 1,550,000 ₫.Giá hiện tại là: 1,250,000 ₫.
-32%
Giá gốc là: 570,000 ₫.Giá hiện tại là: 390,000 ₫.

Máy Cắt Rãnh Tường

-21%
Giá gốc là: 1,200,000 ₫.Giá hiện tại là: 950,000 ₫.
-8%
Giá gốc là: 8,000,000 ₫.Giá hiện tại là: 7,400,000 ₫.
-1%
Giá gốc là: 4,000,000 ₫.Giá hiện tại là: 3,950,000 ₫.
-47%
Giá gốc là: 5,800,000 ₫.Giá hiện tại là: 3,100,000 ₫.
-15%
Giá gốc là: 3,600,000 ₫.Giá hiện tại là: 3,050,000 ₫.

Máy Đo, Đánh Thăng Bằng Laser

-7%
Giá gốc là: 13,850,000 ₫.Giá hiện tại là: 12,850,000 ₫.
-15%
Giá gốc là: 2,000,000 ₫.Giá hiện tại là: 1,700,000 ₫.
-21%
Giá gốc là: 2,800,000 ₫.Giá hiện tại là: 2,200,000 ₫.
-30%
Giá gốc là: 3,200,000 ₫.Giá hiện tại là: 2,250,000 ₫.
-8%
Giá gốc là: 4,600,000 ₫.Giá hiện tại là: 4,250,000 ₫.
-26%
Giá gốc là: 3,360,000 ₫.Giá hiện tại là: 2,500,000 ₫.
-20%
Giá gốc là: 990,000 ₫.Giá hiện tại là: 795,000 ₫.
-28%
Giá gốc là: 1,500,000 ₫.Giá hiện tại là: 1,080,000 ₫.
-12%
Giá gốc là: 2,600,000 ₫.Giá hiện tại là: 2,300,000 ₫.
-11%
Giá gốc là: 1,900,000 ₫.Giá hiện tại là: 1,690,000 ₫.
-19%
Giá gốc là: 1,800,000 ₫.Giá hiện tại là: 1,450,000 ₫.
-6%
Giá gốc là: 1,800,000 ₫.Giá hiện tại là: 1,700,000 ₫.
-8%
Giá gốc là: 2,500,000 ₫.Giá hiện tại là: 2,300,000 ₫.
-26%
Giá gốc là: 2,300,000 ₫.Giá hiện tại là: 1,700,000 ₫.
-6%
Giá gốc là: 17,000,000 ₫.Giá hiện tại là: 16,000,000 ₫.

máy Hàn cơ - máy Hàn điện tử

-32%
Giá gốc là: 3,500,000 ₫.Giá hiện tại là: 2,390,000 ₫.
-21%
Giá gốc là: 5,600,000 ₫.Giá hiện tại là: 4,450,000 ₫.
-4%
Giá gốc là: 4,100,000 ₫.Giá hiện tại là: 3,950,000 ₫.
-6%
Giá gốc là: 12,000,000 ₫.Giá hiện tại là: 11,300,000 ₫.
-20%
Giá gốc là: 2,500,000 ₫.Giá hiện tại là: 2,000,000 ₫.

Máy Nén Khí

-9%
Giá gốc là: 3,400,000 ₫.Giá hiện tại là: 3,100,000 ₫.
-26%
Giá gốc là: 3,000,000 ₫.Giá hiện tại là: 2,230,000 ₫.
-10%
Giá gốc là: 47,000,000 ₫.Giá hiện tại là: 42,480,000 ₫.
-19%
Giá gốc là: 1,950,000 ₫.Giá hiện tại là: 1,580,000 ₫.
-13%
Giá gốc là: 2,800,000 ₫.Giá hiện tại là: 2,450,000 ₫.

Máy Phun Sơn Nước

-14%
Giá gốc là: 11,100,000 ₫.Giá hiện tại là: 9,500,000 ₫.
-26%
Giá gốc là: 11,000,000 ₫.Giá hiện tại là: 8,100,000 ₫.
-17%
Giá gốc là: 35,000,000 ₫.Giá hiện tại là: 29,000,000 ₫.
-26%
Giá gốc là: 11,200,000 ₫.Giá hiện tại là: 8,300,000 ₫.

Máy Thông Tắc Cống Lò Xo

-59%
Giá gốc là: 18,000,000 ₫.Giá hiện tại là: 7,400,000 ₫.
-28%
Giá gốc là: 9,000,000 ₫.Giá hiện tại là: 6,500,000 ₫.
-18%
Giá gốc là: 5,500,000 ₫.Giá hiện tại là: 4,500,000 ₫.
-27%
Giá gốc là: 4,500,000 ₫.Giá hiện tại là: 3,300,000 ₫.
-29%
Giá gốc là: 2,100,000 ₫.Giá hiện tại là: 1,500,000 ₫.