-8%
3,600,000  3,300,000 
-13%
12,000,000  10,500,000 
-80%
100  20 
-8%
5,200,000  4,770,000 
-25%
Được xếp hạng 5.00 5 sao
2,000,000  1,500,000 

máy điện cầm tay

-15%
2,700,000  2,300,000 
-15%
Được xếp hạng 5.00 5 sao
1,500,000  1,270,000 
-14%
Được xếp hạng 5.00 5 sao
1,400,000  1,200,000 
-19%
1,550,000  1,250,000 
-32%
570,000  390,000 

Máy Cắt Rãnh Tường

-21%
1,200,000  950,000 
-8%
8,000,000  7,400,000 
-7%
-31%
3,900,000  2,680,000 

Máy Đo, Đánh Thăng Bằng Laser

-7%
13,850,000  12,850,000 
-15%
-21%
Được xếp hạng 5.00 5 sao
2,800,000  2,200,000 
-30%
Được xếp hạng 5.00 5 sao
3,200,000  2,250,000 
-20%
-14%
Được xếp hạng 5.00 5 sao
1,400,000  1,200,000 
-30%
990,000  690,000 
-32%
1,500,000  1,020,000 
-13%
2,600,000  2,250,000 
-5%
1,900,000  1,800,000 
-24%
2,200,000  1,680,000 

máy Hàn cơ - máy Hàn điện tử

-23%
5,600,000  4,300,000 
-13%
-15%
12,000,000  10,200,000 
-20%
2,500,000  2,000,000 
-7%
Được xếp hạng 5.00 5 sao
5,000,000  4,630,000 

Máy Nén Khí

Máy Phun Sơn Nước

-14%
11,100,000  9,500,000 
-26%
11,000,000  8,100,000 
-17%
35,000,000  29,000,000 
-26%
11,200,000  8,300,000 

Máy Thông Tắc Cống Lò Xo

-59%
18,000,000  7,400,000 
-28%
9,000,000  6,500,000 
-18%
Được xếp hạng 1.00 5 sao
5,500,000  4,500,000 
-27%