Máy Cắt Ranh Tường Cao Cấp CW-4800LS (CW-6121)

Giá gốc là: 5,800,000 ₫.Giá hiện tại là: 3,100,000 ₫.