Máy cắt rãnh tường CW-4800A(CW-6121)

6,880,000  4,880,000