Máy cắt rãnh tường MAMIS-4500

3,800,000  2,888,000