MŨI KHOAN GỖ

 • Vật liệu : Thép carbon
 • Độ cứng : HRC50
 • Dạng chuôi: Lục tròn

Chiều dài các mũi:

 • Mũi 3 ly: dài 62mm
 • Mũi 4 ly: dài 75mm
 • Mũi 5 ly: dài 85mm
 • Mũi 6 ly: dài 89mm
 • Mũi 7ly: dài 99mm
 • Mũi 8 ly: dài 108mm
 • Mũi 9 ly: dài 114mm
 • Mũi 10 ly: dài 120mm
Danh mục: